Saffron Iran

Saffron Bunch

Saffron Bunch hay Saffron nguyên bản được Trung tâm Vietfarm nhập khẩu từ đất nước Iran. Đây là loại Saffron...

300,000 đ

MUA NGAY

Saffron Pushal

Saffron Pushal là Saffron thuộc phân loại 3 về giá trị dinh dưỡng do Saffron Vietfarm liên kết hợp tác...

350,000 đ

MUA NGAY

Saffron Sargol

Saffron Sargol là Saffron loại 2, chất lượng thượng hạng do Saffron nhập khẩu chính ngạch. Saffron Vietfarm liên kết...

400,000 đ

MUA NGAY

Saffron Super Negin

Saffron Super Negin nhập khẩu chính ngạch từ Iran là loại Saffron tốt nhất thế giới. Sở hữu màu sắc...

450,000 đ

MUA NGAY